Samotność długodystansowca

| wymiary pracy: 40 x 23.5 cm
data powstania: 2009

Pies Frodoka Planety Podróż Kolesie Rybka Samotność długodystansowca Spa Spacer Tekla Znużony wędrowiec