Planety

| wymiary pracy: 24 x 33 cm
data powstania: 2010

Nie przeszkadzać! Jajo Przewodniczący Partii Kręconych Przy oknie Pies Frodoka Planety Podróż Kolesie Rybka Samotność długodystansowca