Pies Frodoka

| wymiary pracy: 16.5 x 25.5 cm
data powstania: 2007

Przyjaciele Nie przeszkadzać! Jajo Przewodniczący Partii Kręconych Przy oknie Pies Frodoka Planety Podróż Kolesie Rybka